Przygotowania do nowego roku szkolnego

Treść archiwalna

1 września pierwszy dzwonek w wielkopolskich szkołach usłyszy blisko 470 tysięcy uczniów, w tym prawie 20 tysięcy sześciolatków. O tym, jak przygotowane na ich edukację są szkoły i jakie nowości czekają uczniów, mówili podczas konferencji prasowej wojewoda wielkopolski Piotr Florek i wielkopolski kurator oświaty Elżbieta Walkowiak.  

Od nowego roku szkolnego wszyscy pierwszoklasiści będą korzystać z jednego darmowego elementarza. Do 22 sierpnia będzie prowadzona jego dystrybucja w województwie. - Nie przewidujemy żadnych problemów z wysyłką podręczników, wszystko odbywa się sprawnie - poinformował wojewoda. W sumie do podstawówek trafi 59 tysięcy książek. Wraz z elementarzem pierwszoklasiści otrzymają także mapę wydaną z okazji rocznicy 25-lecia wolności w Polsce.

Szkoły otrzymają też dotację celową na zakup książek do języków obcych w kwocie 25 zł na dziecko oraz materiałów ćwiczeniowych w wysokości 50 zł na dziecko. Dotacje trafią do samorządów. Uruchomienie środków nastąpi od 22 sierpnia br.

Wielkopolski kurator oświaty Elżbieta Walkowiak poinformowała o dostępnych środkach finansowych w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna". O pięć tysięcy wzrosła liczba uczniów korzystających w ubiegłym roku z tego programu w stosunku do roku 2012. W tym roku w województwie na "wyprawkę szkolną" przeznaczonych jest ponad 7 mln zł.  

Przyznanie wyprawki uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego, którego wysokość wynosi 539 zł netto miesięcznie na jednego członka rodziny. Możliwe jest przyznanie dofinansowania na zakup podręczników również w przypadku przekroczenia tego kryterium, jeżeli spełniona jest jedna z przesłanek, jak chociażby ubóstwo, sieroctwo, czy ciężka choroba. Pięć procent uczniów z klas objętych programem może uzyskać wsparcie nie spełniając kryterium dochodowego. - Rozeznanie środowiska przez nauczycieli, dyrektorów, rodziców jest bardzo ważne. Przyjrzyjmy się tym dzieciom, które choć mają nieco więcej środków ma utrzymanie, znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej - apelowała kurator Elżbieta Walkowiak. Rodzice, którzy znajdują się w trudnej sytuacji mogą starać się też o stypendium socjalne. Warunkiem jego otrzymania jest dochód na osobę nie przekraczający 456 zł netto.

Z raportu przygotowanego przez kuratorium oświaty wynika, że niemal wszystkie szkoły w Wielkopolsce są przygotowane na przyjęcie sześciolatków. Kontrolą objęto 1,1 tysiąca szkół, które przyjmą sześciolatków. W czerwcu w 23 szkołach prowadzone były jeszcze prace dostosowawcze. Część z placówek na okres wakacyjny zaplanowała np.remonty sanitariatów. Większość z uwag i zaleceń kuratorium została już zrealizowana.

zdjęciezdjęciezdjęcie
zdjęcie
 

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 19.08.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:58