Rada programowa OHP

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann otworzył dziś spotkanie Rady Programowej Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy. Jednym z głównych tematów narady była reforma edukacji i jej wpływ na działanie OHP.

Komendant główny Marek Surmacz podsumował tegoroczną działalność hufców - Dzięki dodatkowym środkom finansowym na działalność udało się zmodernizować wiele siedzib i poprawić warunki mieszkaniowe młodzieży. O reformie edukacji, zwłaszcza w kontekście szkolnictwa zawodowego, które prowadzić będą szkoły branżowe, opowiedział podczas spotkania wielkopolski wicekurator oświaty Krzysztof Błaszczyk.

Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy jest jedną z 16 wojewódzkich komend, podlegających bezpośrednio pod Komendę Główną OHP z siedzibą w Warszawie. Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa, nadzorowana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. OHP są instytucją rynku pracy, realizującą zadania określone w ustawie o instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia, wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych do 25. roku życia.

W strukturze Wojewódzkiej Komendy OHP funkcjonują cztery Ośrodki Szkolenia i Wychowania, dwa Środowiskowe Hufce Pracy oraz szesnaście Hufców Pracy.

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 30.06.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 27.07.2017 - 12:45