Rada Programowa OHP

Treść archiwalna

Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska uczestniczyła dziś w spotkaniu Rady Programowej OHP. Była to okazja do podsumowania rocznej działalności wychowawczo-oświatowej, a także wytyczenia kolejnych celów na najbliższe miesiące.

- Cieszę się, że tak wielu młodych ludzi z województwa wielkopolskiego może liczyć na wsparcie, profesjonalizm i zaangażowanie - mówiła wicewojewoda. Podejmujecie się szczególnie wymagającego zadania - przywracacie do świetności tak zwane "zawody ginące", choć należy zaznaczyć, że w ostatnich latach odzyskują one swój blask - również dzięki rządowemu wsparciu - dodała.

Wielkopolska WK OHP w Poznaniu działa w oparciu o Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu wraz z wewnętrznymi formami organizacyjnymi - Młodzieżowymi Biurami Pracy, Mobilnymi Centrami Informacji Zawodowej i Młodzieżowymi Centrami Kariery.

Centra wraz z wewnętrznymi formami organizacyjnymi realizują zadania w zakresie poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy i projektów rynku pracy, a uczestnikami ich usług jest młodzież i absolwenci OHP, młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, ponadgimnazjalnych oraz młodzież bezrobotna poszukująca pracy.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 10.12.2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 08.01.2020 - 09:00