Rada Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ powołana

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wręczył akty powołania członkom Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Rada jest organem opiniotwórczo-nadzorczym. Jej kadencja trwa cztery lata.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, wojewoda powołał członków Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia spośród kandydatów wskazanych przez instytucje wymienione w ustawie. Zarządzeniem wojewody do dziewięcioosobowego składu Rady weszli:

  1. Anna Maria Matuszczak - kandydat wskazany przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego;
  2. Krzysztof Urbaniak - kandydat wskazany przez Sejmik Województwa;
  3. Jacek Woźniak - kandydat wskazany przez Wojewodę Wielkopolskiego;
  4. Piotr Meteniowski - kandydat wskazany przez Wojewodę Wielkopolskiego;
  5. Jacek Małecki - kandydat wskazany przez Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego;
  6. Lucyna Jaworska-Wojtas - kandydat wskazany przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego;
  7. Aleksandra Kieres - kandydat wskazany przez organizację pacjentów działających na rzecz praw pacjenta, Fundację „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych;
  8. Jacek Silski - kandydat wskazany przez reprezentatywną organizację pracodawców, Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan;
  9. Sławomir Trzyna - kandydat wskazany wspólnie przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu, Komendę Wojewódzkiej Straży Pożarnej, Komendę Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Wspólne zdjęcie rady NFZ.Zbliżenie na wojewodę.Członkowie rady.Członkowie rady. Wojewoda wręcza akty powołania członkom Rady.Wojewoda wręcza akty powołania członkom Rady.Wojewoda wręcza akty powołania członkom Rady.Wojewoda wręcza akty powołania członkom Rady.Wojewoda wręcza akty powołania członkom Rady.Wojewoda wręcza akty powołania członkom Rady.Wojewoda wręcza akty powołania członkom Rady.Wojewoda wręcza akty powołania członkom Rady.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 31.03.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 20.04.2017 - 11:05