Realizacja programu „Rodzina 500 plus”

Treść archiwalna

Dzisiaj premier Beata Szydło ogłosiła, że do programu „Rodzina 500 plus” włączyło się 18 banków. Umożliwią one swoim klientom złożenie poprzez bankowość elektroniczną wniosków o wypłatę świadczenia 500 zł. W Poznaniu poinformował o tym wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk, który wraz z wojewodą wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem i wicewojewodą Marleną Maląg spotkali się z prezydentami miast. Tematem rozmów było wdrażanie programu „Rodzina 500+”.

- Spotkania z samorządowcami w różnych miastach Wielkopolski dają nam przekonanie, że gminy są dobrze przygotowane do realizacji programu - mówił wojewoda, który podkreślił, że największy, systemowy program wsparcia rodziny po 1989 jest działaniem ponad poglądami partyjnymi. W imieniu samorządowców podczas konferencji prasowej o przygotowaniach opowiedział Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. - Szacujemy, że w Poznaniu świadczenie może otrzymać ok. 50 tysięcy dzieci. Dla mieszkańców przygotowaliśmy 62 stanowiska w 5 lokalizacjach, które w pierwszych dwóch tygodniach będą przyjmować wnioski od 7:00 do 19:00. Umożliwiliśmy też poznaniakom umawianie się na wybrane godziny. To dla nas doskonała wiadomość, że dzięki porozumieniu rządu i banków możliwe będzie składanie wniosków on-line. To ułatwi i przyspieszy składanie wniosków, a także zmniejszy kolejki - mówił. Swoimi doświadczeniami podzielił się też Łukasz Malczewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Margonin, w której świadczenie wypłacane będzie na ok. 1000 dzieci. - To ogromne przedsięwzięcie i ważny program. Cieszę się, że na bieżąco mogliśmy uczestniczyć w konsultacjach i debatach na jego temat - podkreślał.

Jak szacuje MRPiPS na terenie województwa wsparcie objętych zostanie ponad 350 tysięcy dzieci.

Minister Marczuk zwrócił uwagę na ważną zasadę, obowiązującą w pierwszym etapie programu: pierwsze wnioski będą mogły być składane od momentu uruchomienia programu, czyli od kwietnia przez 3 miesiące. Wnioski złożone w tym terminie gwarantują wypłatę świadczenia z wyrównaniem od kwietnia. Gminy będą miały też 3 miesiące na wydanie decyzji i wypłatę należności.

Wojewoda i wicewojewoda Marlena Maląg przypomnieli samorządowcom o wszystkich dodatkowych możliwościach kontaktu, które stworzone zostały na potrzeby programu. W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim działa infolinia (numer 61 854 11 77), z której mogą korzystać tak pracownicy samorządów, jak i rodzice zainteresowani możliwością uzyskania świadczenia wychowawczego. Uruchomiony został też adres e-mail 500plus@poznan.uw.gov.pl, pod który samorządowcy oraz obywatele zainteresowani programem mogą przesyłać swoje pytania. Lista najczęściej kierowanych przez gminy pytań wraz z odpowiedziami, rozsyłana jest drogą elektroniczną do wszystkich wielkopolskich gmin.

Każda z gmin otrzymała elektroniczne podręczniki, informatory, materiały graficzne i komplet dokumentów niezbędnych do realizacji ustawy. Wniosek oraz poradniki dostępne są na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w specjalnej zakładce „Rodzina 500+”  https://www.poznan.uw.gov.pl/rodzina-500-plus. W Poznaniu odbyły się już dwa szkolenia dla osób realizujących program, podczas których urzędnicy z WUW i MRPiPS przeszkolili już blisko 450 osób. Na 18 marca zaplanowano spotkanie z przedstawicielami samorządu powiatowego. Dodatkowo, założenia programu przedstawione zostały też na Forum Sekretarzy Gmin i Powiatów Wielkopolski, w którym uczestniczyło ok. 150 sekretarzy. Dzień wcześniej, wojewoda spotka się z uczestnikami zjazdu wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów i osobiście opowie o sposobie realizacji ustawy.

Wojewoda wita gości na spotkaniu poświęconym "Rodzina 500 plus".Minister omawia stan wdrożenia rządowego programu „Rodzina 500 plus” w województwie.Zdjęcie grupowe samorządowców z ministrem Marczukiem.Minister, wojewoda i wicewojewoda na konferencji prasowej na tle logo "Rodzina 500 plus".

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 15.03.2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 12.04.2016 - 12:25