Regionalny Kongres Zawodowy

W Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach k. Wrześni otwarto Wielkopolski Kongres Zawodowy, organizowany przez wojewodę wielkopolskiego i wielkopolskiego kuratora oświaty.

 - Dzisiejszy Kongres prezentuje ogromny potencjał szkół prowadzących kształcenie zawodowe i techniczne. Jestem przekonana, że będzie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy pomiędzy szkołami a pracodawcami - mówiła inaugurująca wydarzenie wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.

Celem Kongresu było upowszechnienie zmian w szkolnictwie branżowym zainicjowanych w 2016 roku, przedstawienie rozwiązań zwiększających wpływ pracodawców na funkcjonowanie kształcenia zawodowego oraz prezentacja potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie.

Podczas roboczych spotkań przedstawiono praktyczne rozwiązania w zakresie współpracy pracodawców ze szkołami i możliwości finansowania tej współpracy (projekty MEN). W uznaniu działań na rzecz promocji i rozwoju szkolnictwa zawodowego w Wielkopolsce, wicewojewoda Aneta Niestrawska wspólnie z wielkopolskim kuratorem oświaty Elżbietą Leszczyńską wręczyły wyróżnienia prezesom i dyrektorom firm z regionu. 

W ramach wydarzenia, wicewojewoda odwiedziła także stoiska promocyjne szkół branżowych w strefie wystawienniczej, dziękując uczniom za ich pracę i zaangażowanie wykraczające często poza nauczanie realizowane według podstawy programowej.

Wicewojewoda spotkała się również z dyrekcją szkoły, kadrą pedagogiczną oraz uczniami Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni uczestniczącymi w praktycznej lekcji zawodu.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 27.03.2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 17.04.2019 - 12:05