Rozbudowa Ronda Rataje z pozwoleniem wojewody

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk podpisał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 196 i 433 z drogą powiatową nr 5763P (rondo Rataje w Poznaniu). Inwestor, którym jest Prezydent Miasta Poznania - zamierza skorygować funkcjonowanie układu komunikacyjnego w rejonie ronda poprzez rozbudowę ulic: Bolesława Krzywoustego, Jana Pawła II i Ludwika Zamenhofa.

Inwestycja obejmuje przede wszystkim rozbudowę ronda Rataje o dodatkowe pasy dla pojazdów skręcających oraz przebudowę i rozbudowę skrzyżowań: ul. Bolesława Krzywoustego z ul. Serafitek, ul. Ludwika Zamenhofa z ul. Józefa Piłsudskiego, ul. Jana Pawła II z ul. Św. Rocha, ul. Jana Pawła II z ul. Kórnicką.

Decyzji wojewody został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, w związku z czym inwestor uprawniony jest do rozpoczęcia wszelkich robót budowlanych. - Szybkie rozpoczęcie prac podyktowanie jest koniecznością poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego - mówi wojewoda Łukasz Mikołajczyk.

W ramach inwestycji przewidziano również budowę pasów autobusowo-tramwajowych i przebudowę zjazdów publicznych na drogi wewnętrzne. Wzdłuż ulic inwestor zamierza budowę bądź przebudowę ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, zjazdów do posesji przyległych, przystanków autobusowych, tramwajowych i tramwajowo-autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą z zakresu małej architektury. W rejonie dworca autobusowego Rondo Rataje zlokalizowano także stanowiska postojowe dla rowerów. Zasięg prac budowlanych wprowadza konieczność budowy i przebudowy pozostałych elementów infrastruktury - torowiska tramwajowego, kanalizacji deszczowej, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia drogowego, sieci trakcyjnej oraz przebudowy kolizji sanitarnych, energetycznych i teletechnicznych.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, przy czym łączna planowana wartość wynosi prawie 152 mln zł.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 30.07.2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 24.08.2020 - 14:55