Ruszył „Mały wolontariat”

Treść archiwalna

W sali sesyjnej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim została zainaugurowana akcja społeczna „Mały wolontariat”. Z  uczniami, nauczycielami i wychowawcami, którzy opowiadali o prowadzonych przez siebie projektach wolontariackich, spotkał się współorganizator programu wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.

Wicewojewoda podziękował gościom za udział w „Małym wolontariacie”. - Program ma być platformą wymiany doświadczeń. Ma uczyć młodzież empatii i pokazywać, że pomoc drugiemu człowiekowi jest wartością bezcenną. Pomaganie powinno być źródłem radości i promowania dobrych uczynków - powiedział wicewojewoda.

Paulina Lembicz-Patecka z Grupy ENEA opowiedziała o wolontariacie pracowniczym, „Motyli wolontariat” przybliżyła Barbara Grochal, koordynator wolontariuszy przy poznańskim Hospicjum Palium. O zaangażowaniu uczniów w działalność społeczną mówił Roman Podgórski, dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach. W szkole działa między innymi koło Caritas i organizowany jest Dzień Hobbysty, połączony z szerzeniem idei wolontariatu. Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Luboniu angażują się w program bezpieczeństwa narodowego, połączonego z ratownictwem medycznym.

Na sali poza wychowawcami, nauczycielami i pedagogami była obecna też młodzież z Gimnazjum nr 55 w Poznaniu, która już dziś aktywnie działa w wolontariacie przy Hospicjum Palium. W dzisiejszym spotkaniu uczestniczyła również Joanna Krzyżanek, autorka książek dla dzieci i koordynatorka akcji.

Program „Mały Wolontariat” ma rozwijać wrażliwość społeczną, uczyć empatii i umiejętności pomagania, budzić wśród młodzieży poczucie odpowiedzialności oraz promować zachowania prospołeczne. Do programu mogą przystąpić szkoły i przedszkola. Może to być jedna klasa, grupa, klub wolontariuszy działający przy placówce. Program przeznaczony jest dla dzieci od 4 do 15 roku życia. Na potrzeby akcji zostały przygotowane specjalne scenariusze lekcyjne, materiały szkoleniowe oraz pomoc fachowców. Uczestnicy akcji będą mogli wziąć udział w konkursach i wydarzeniach towarzyszących.

Zgłoszenia do „Małego wolontariatu” można nadsyłać do 31 grudnia br. na adres mailowy: malywolontariat@wp.pl i postępować zgodnie z informacją zawartą w mailu zwrotnym. Wszelkie informacje o programie można uzyskać również pod nr tel. 693 969 687.

zdjęciezdjęciezdjęcie
zdjęciezdjęciezdjęcie
zdjęciezdjęciezdjęcie

Autor: Biuro Prasowe
Data utworzenia: 18.09.2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:58