Rząd dofinansuje przebudowę estakady katowickiej

Treść archiwalna

Prace remontowe związane z budową estakady katowickiej w Poznaniu będą dofinansowane z rządowych pieniędzy, o które wnioskował Urząd Miasta. Minister finansów Paweł Szałamacha podpisał decyzję, zgodnie z którą Poznań otrzyma ponad 26 milionów zł na realizację tego zadania.

Rezerwa subwencji ogólnej (tzw. rezerwa drogowa) to rezerwa budżetowa, z której środki są przeznaczone między innymi na dofinansowanie inwestycji i remontów na drogach publicznych. Rokrocznie rząd przeznacza na ten cel ok. 300 mln zł.

W tym roku wysokość rezerwy drogowej wyniosła 312 999 000 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dysponuje nią minister właściwy do spraw finansów publicznych. Decyzję podejmuje w porozumieniu z ministrem infrastruktury i budownictwa, w oparciu o kompromis ustalony na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Minister finansów Paweł Szałamacha podpisał dyspozycję, zgodnie z którą w tym roku Miasto Poznań otrzyma dokładnie 26 318 966 zł, co stanowi 98% wnioskowanej kwoty. To największe dofinansowanie, jakie dostał pojedynczy samorząd z rezerwy drogowej w 2016 roku. Wszystkie pieniądze zostaną przeznaczone na realizację zadania „przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i Chartowo w Poznaniu”, czyli przebudowę estakady katowickiej.

Konferencja prasowa ministra finansów w Urzędzie Wojewódzkim.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 30.05.2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 22.06.2016 - 12:22