Rządowe środki dla szpitala w Kępnie

Treść archiwalna

W siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego podpisano dziś umowę na udzielenie rządowej dotacji na budowę nowego bloku operacyjnego szpitala powiatowego w Kępnie.

Na mocy umowy podpisanej między wojewodą wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem a starostą kępińskim Witoldem Jankowskim powiat otrzyma wsparcie finansowe w kwocie 3 605 836 złotych. W oficjalnym podpisaniu umowy uczestniczyła również wicewojewoda Marlena Maląg. Rządowe środki zostaną przeznaczone na wykonanie robót budowlanych oraz wyposażenie bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni w sprzęt i aparaturę medyczną.

Kępińska jednostka jest kolejną, po szpitalach w Gnieźnie i w Pile, która może liczyć na dotację z rezerwy budżetowej rządu Beaty Szydło. - To kolejne środki dotyczące zdrowia publicznego, które trafiają do Wielkopolski. Inwestycja dotycząca szpitala będzie podnosić komfort pacjentów - podkreślał podczas spotkania wojewoda Zbigniew Hoffmann.

Z kolei starosta kępiński Witold Jankowski wskazywał, że szpital w Kępnie nie ma wyłącznie znaczenia powiatowego, a jest jednostką o ponadlokalnym charakterze: - Nasz szpital spełnia rolę szpitala okręgowego. Przyjeżdżają do nas pacjenci z sąsiadujących powiatów. Nowy blok operacyjny będzie oddany do użytku w przeciągu pięciu miesięcy. Chcemy jak najlepiej spożytkować otrzymane środki i zakupić sprzęt wysokiej klasy - mówił starosta.

Wojewoda przemawia podczas podpisania umowy, po prawej starosta kępińskiPrzedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego i Powiatu KępińskiegoWojewoda i starosta podpisują kopie umówStarosta kępiński podpisuje umowę

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 27.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 18.12.2017 - 09:15