S5 Poznań-Wronczyn - zgoda na budowę

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek podpisał dziś decyzję, która zezwala na budowę odcinka drogi S5 Poznań – Wronczyn.

Inwestycja drogowa obejmie budowę odcinka drogi ekspresowej o długości 15,9 km, w tym budowę węzłów drogowych „Konarzewo”, „Stęszew”, „Mosina”, miejsc obsługi podróżnych MOP I „Wronczyn” i MOP II „Zamysłowo”, przejazdów drogowych na skrzyżowaniach z drogami niższych kategorii, estakad pełniących również funkcje przejść dla zwierząt na ciekach Kanał Trzcieliński i Samica, wiaduktu na linią kolejową nr 357 relacji Sulechów - Luboń k. Poznania, równoległych dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu, urządzeń ochrony środowiska oraz przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z budową drogi ekspresowej.

zdjęcie

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 14.11.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:58