Sieć szpitali w Wielkopolsce

Treść archiwalna

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wspólnie z dyrektorem wielkopolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszką Pachciarz przedstawiły listę wielkopolskich lecznic, które znalazły się w sieci szpitali.

Do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń zakwalifikowało się w sumie 50 szpitali. Na liście znalazło się 39 szpitali I, II i III stopnia, szpital onkologiczny - Wielkopolskie Centrum Onkologii, dwa szpitale pulmonologiczne oraz szpital pediatryczny - Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

Kompleksowa opieka nad pacjentem, lepsza dostępność do poradni przyszpitalnych oraz zapewnienie korzystniejszych warunków funkcjonowania szpitali - to główne cele utworzenia sieci szpitali czyli systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). - Rok 2017 jest rokiem reformy służby zdrowia. Ma ona służyć przede wszystkim kompleksowemu zabezpieczeniu pacjenta - tłumaczyła wicewojewoda Marlena Maląg.

Dyrektor każdego szpitala będzie miał większą odpowiedzialność za dysponowanie pieniędzmi, które posiada w swojej dyspozycji - mówiła dyrektor WOW NFZ Agnieszka Pachciarz. W Wielkopolsce obserwowane jest zjawisko „nadhospitalizacji”, a pacjentom można pomóc bez kierowania na oddział szpitalny. Będziemy zwracać szczególną uwagę, jak pacjenci będą kierowani w ramach kompleksowej opieki. Intencją reformy jest zabezpieczenie poszpitalne w poradni i rehabilitacja - dodała.

Ideą wprowadzonych zmian jest koordynacja całego procesu leczenia pacjenta, który zostaje skierowany do szpitala. Opieka nad pacjentem ma być kompleksowa i zorganizowana. Szpitale w sieci są zobowiązane zagwarantować pacjentom nie tylko leczenie szpitalne, ale także dostęp do poradni specjalistycznych oraz rehabilitacji. Z kolei przychodnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą funkcjonować obok Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i izb przyjęć, dzięki czemu znacząco poprawi się dostęp do tych świadczeń.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 28.06.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 13.07.2017 - 12:50