Spotkanie informacyjne z samorządami - drogi lokalne

Treść archiwalna

Omówieniu zmian i harmonogramu naboru wniosków na 2018 rok do "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" poświęcone było dzisiejsze spotkanie z samorządowcami pod przewodnictwem wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg.

1 sierpnia 2017 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające dotychczasowe przepisy w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych. Nowym aktem prawnym jest także uchwała zmieniająca uchwałę Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził też zmienione dokumenty wykonawcze "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" obowiązujące od najbliższego naboru na rok 2018.

Podczas spotkania urzędnicy wojewody przedstawili nowe zasady dotyczące naboru wniosków. Omówiono także najczęstsze błędy, które pojawiają się przy okazji oceny merytorycznej dokumentów. Efektem dzisiejszego spotkania będzie opracowany i udostępniony na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Katalog Pytań i Odpowiedzi dotyczących Programu.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 18.08.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 11.09.2017 - 12:48