Spotkanie konsultacyjne

Treść archiwalna

Dziś w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się spotkanie konsultacyjne starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w sprawie Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. W otwarciu spotkania uczestniczyła wicewojewoda Marlena Maląg.

Zastępca dyrektora wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Tomasz Małyszka omówił najważniejsze kwestie dotyczące wypełnienia i złożenia wniosków.

Zgodnie z założeniami samorządy mogą wnioskować do wojewody o środki dla inwestycji posiadających pełną dokumentację techniczną i projektową, które są w trakcie realizacji lub są planowane do realizacji. Zadanie musi zostać zakończone do końca 2018 roku. Dotacja z budżetu państwa w kosztach realizacji zadania może wynieść od 60 do 80 procent kosztów w zależności od wskaźników dochodowych na jednego mieszkańca gminy lub powiatu.

Nabór wniosków zostanie zakończony do 15 kwietnia.

Uczestnicy szkolenia siedzą w sali sesyjnej urzędu. Zastępca dyrektora wydziału IR omawia najważniejsze kwestie.Uczestnicy szkolenia siedzą w sali sesyjnej urzędu.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 09.04.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 08.05.2018 - 07:55