Spotkanie na szczycie Partnerstwa Odry

Treść archiwalna

W Greifswaldzie, w Kraju Związkowym Meklemburgia - Pomorze Przednie odbyło się dwudniowe „Spotkanie na szczycie Partnerstwa Odry”, w którym uczestniczył wojewoda wielkopolski Piotr Florek wspólnie z pełnomocnikiem ds. Programu dla Odry-2006 prof. Andrzejem Gajtkowskim.

 W spotkaniu udział wzięli ze strony niemieckiej przedstawiciele ministerstwa spraw zagranicznych, ambasady Niemiec w Warszawie, premierzy Krajów Związkowych: Meklemburgii - Pomorza Przedniego Erwin Sellering i Brandenburgii Matthias Platzek, przedstawiciel Saksonii Thomas Horn oraz minister Kraju Związkowego Berlin Hella Dunger-Loeper. Polską stronę reprezentowali wiceministrowie Spraw Zagranicznych Tomasz Badowski i MSW Piotr Stachańczyk oraz wojewodowie i marszałkowie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego oraz wielkopolskiego.

Spotkanie było okazją do podsumowania osiągnięć z okresu ostatnich dwóch lat. W dyskusji podkreślano bardzo dobrą współpracę krajów związkowych z województwami po obu stronach Odry, czego efektem jest realizacja szeregu wspólnych projektów. Z raportu Infrastruktura i Transport wynika, że w okresie ostatnich dwóch lat na obszarze Partnerstwa Odry po stronie polskiej zrealizowano 15 inwestycji drogowych, kolejowych i lotniczych a 10 jest w trakcie realizacji. Strona niemiecka realizuje obecnie 9 inwestycji. Mimo iż raport nauka i badania wykazuje początkową fazę współpracy naukowej w obszarze Partnerstwa Odry, to jednak zwraca uwagę na bardzo duże potencjalne możliwości pogłębienia współpracy międzynarodowej. Jej przykładem może być funkcjonowanie Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.

Ważnym wydarzeniem w bieżącym roku było powołanie Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum w Słubicach. Instytut ten jest wspólną jednostką naukowo-badawczą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W ramach działalności Instytutu realizowane będą programy i projekty naukowo-badawcze, zwłaszcza w zakresie integracji europejskiej, regionów przygranicznych oraz problematyki porównawczej w aspekcie międzynarodowym i międzykulturowym.

Podczas „spotkania na szczycie” wiele uwagi poświęcono współpracy w kwestii Odry. Przygotowany w tej sprawie raport  zwraca uwagę na kluczowe znaczenie tej rzeki wraz z jej dopływami: Wartą, Notecią i Nysą Łużycką oraz kanałami Odra-Havela i Odra-Sprewa. Odra pełni ważne funkcje gospodarcze, polityczne i ekologiczne. Zdaniem uczestników dyskusji dalsza współpraca, oprócz pogłębienia zagadnień omówionych w raportach, powinna dotyczyć: kooperacji turystycznej, wydatkowania funduszy strukturalnych UE na finansowanie wspólnych projektów w ramach Partnerstwa Odry i tworzenia oraz rozbudowy ram współpracy archiwów.  

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 20.11.2012
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:58