Spotkanie w sprawie Krajowej Administracji Skarbowej

Treść archiwalna

W siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu minister finansów Paweł Szałamacha wspólnie z wojewodą wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem spotkał się z pracownikami Izby Celnej, Izby Skarbowej oraz Urzędu Kontroli Skarbowej. Podczas spotkania omówiono projekt reformy zakładającej konsolidację w skali całego kraju Służby Celnej, Administracji Podatkowej oraz Urzędów Kontroli Skarbowej w jedną strukturę Krajowej Administracji Skarbowej.  

Minister Paweł Szałamacha zaprezentował założenia reformy, której efektem ma być stworzenie nowoczesnej i przyjaznej dla podatnika administracji, sprawnie pobierającej daniny publiczne i jednocześnie dbającej o bezpieczeństwo finansowe państwa.

W administracji skarbowo-celnej województwa wielkopolskiego zatrudnionych jest 5.747 pracowników. Dzisiejsze spotkanie było okazją do przekazania kierownictwu resortu uwag i sugestii dotyczących proponowanych rozwiązań.

Pracownicy wielkopolskiej skarbówki słuchają ministra finansów.Minister finansów na spotkaniu z pracownikami wielkopolskiej skarbówki.Pracownicy wielkopolskiej skarbówki słuchają ministra finansów.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 30.05.2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 22.06.2016 - 12:22