Spotkanie wojewody z administracją zespoloną

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann spotkał się dzisiaj z przedstawicielami administracji zespolonej. W spotkaniu uczestniczyli także wicewojewoda Marlena Maląg oraz dyrektor generalny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Jacek Woźniak. Celem spotkania było omówienie wyników kontroli przeprowadzanych w jednostkach rządowej administracji zespolonej w województwie wielkopolskim.

Posiedzenie zakończyła dyskusja, w której głos zabrali kierownicy poszczególnych jednostek.

Na zdjęciu od lewej: wojewoda, wicewojewoda, dyrektor generalny urzędu.Przedstawiciele administracji zespolonej.

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 30.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 22.12.2017 - 12:45