Spotkanie wojewody z przewoźnikami kolejowymi

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann spotkał się z przedstawicielami spółek kolejowych. Rozmowy dotyczyły kwestii transportu zastępczego dla pasażerów w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Podczas spotkania rozmawiano o zdarzeniach mających wpływ na ciągłość funkcjonowania infrastruktury kolejowej. Omówione zostały procedury działania w przypadku zatrzymania ruchu pociągów. Wojewoda wielkopolski zasięgnął opinii przedstawicieli przewoźników kolejowych. Zadeklarował również wsparcie i współpracę w działaniach zmierzających do poprawy płynności transportu oraz bezpieczeństwa pasażerów na wypadek sytuacji kryzysowej.

Uczestnicy spotkania. Wojewoda przewodniczy w spotkaniu.Uczestnicy spotkania.

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 12.04.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 09.05.2018 - 08:25