Spotkanie z Konsulem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec

Treść archiwalna

Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec Hans Jörg Neumann był gościem wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna. Dyplomacie w spotkaniu towarzyszył zastępca Konsula Generalnego Jana Orlowski oraz Konsul Honorowy Niemiec Christoph Garschynski. Podczas kurtuazyjnej wizyty rozmawiano między innymi o możliwościach współpracy, dalszego rozwoju gospodarczego, kulturalnego oraz najważniejszych wydarzeniach minionego roku.

Spotkanie było też okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń z zakresu funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej na szczeblu wojewódzkim.

Konsul generalny Hans Jörg Neumann pełni swoją misję od września 2018 roku.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 14.01.2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 07.02.2019 - 08:43