Sprzątanie poznańskiej Cytadeli

Treść archiwalna

Wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia wspólnie z uczniami poznańskich szkół, wziął udział w organizowanej przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej Warta, społecznej akcji sprzątania grobów na poznańskiej Cytadeli. Celem kontynuowanego od kilku projektu jest upamiętnienie żołnierzy różnych narodowości poległych na frontach wojen, którzy spoczywają na stokach dawnego Fortu Winiary.

Wicewojewoda wspólnie z młodzieżą zapalił również znicze na kwaterze Powstańców Wielkopolskich. W dzisiejszej akcji sprzątania uczestniczyło kilkuset uczniów z 23 szkół.

Na terenie Cytadeli znajdują się: dawny Cmentarz parafialny św. Wojciecha, Cmentarz Garnizonowy, wojenny Cmentarz Bohaterów Radzieckich, wojenny Cmentarz Wspólnoty Brytyjskiej, Cmentarz Bohaterów Polskich oraz relikty dawnego cmentarza tzw. starogarnizonowego, niemieckiego Cmentarza Honorowego (Ehrenfriedhof) oraz kwatera prawosławna tzw. Cmentarz Prawosławny.

Wojewoda sprawuje opiekę nad grobami wojennymi. Na mocy porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartego z Miastem Poznań, przekazał w bieżącym roku na utrzymanie i renowację grobów wojennych w Poznaniu 250 tys. zł.

zdjęciezdjęciezdjęcie
zdjęciezdjęciezdjęcie

 

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 28.10.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:59