Środki na budowę drogi w Kole przyznane

Treść archiwalna

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Kole, wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska podpisała umowę na dofinansowanie budowy drogi w powiecie kolskim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania z rządowego programu to 3 792 488 zł.

Pieniądze zostaną przeznaczone na remont ulicy Nagórnej w Kole. Inwestycja w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Autor: Sebastian Antczak
Data utworzenia: 15.07.2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 14.08.2019 - 07:20