Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

Treść archiwalna

Wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia wspólnie z wielkopolskim kuratorem oświaty Elżbietą Walkowiak wręczyli dyplomy Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendium Ministra Edukacji Narodowej najzdolniejszym uczniom z wielkopolskich szkół.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania uzdolnionych uczniów szkół średnich. W bieżącym roku szkolnym otrzyma je 329 młodych Wielkopolan. Stypendystą może zostać jeden uczeń publicznej (lub niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej) szkoły średniej, który uzyskał najwyższą średnią ocen, uprawniającą do otrzymania świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem (wymagana średnia ocen wynosi minimum 4,75) i co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Stypendium PRM może otrzymać także uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów. W roku szkolnym 2011/2012 wynosi ono 258 zł miesięcznie.

W trakcie uroczystej akademii zorganizowanej w poznańskiej Auli NOVA wręczono także stypendia Ministra Edukacji Narodowej. W tym roku otrzymało je 7 uczniów z naszego województwa. Tego rodzaju wyróżnienia otrzymują zwycięzcy olimpiad międzynarodowych, laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad lub konkursów na pracę naukową, uczniowie realizujący indywidualny program nauki oraz uczniowie osiągający wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu międzynarodowym lub krajowym.

zdjęciezdjęciezdjęcie

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 28.11.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:59