Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek i wielkopolski kurator oświaty Elżbieta Walkowiak wręczyli dziś w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Poznaniu uczniom szkół ponadgimnazjalnych Stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem (średnia od 4,75), uzyskując przy tym najwyższą w szkole średnią ocen i są wyjątkowo uzdolnieni w jednej z dziedzin.

W tym roku szkolnym Prezes Rady Ministrów przyznał 312 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego. Wśród nich, aż 271 ma średnią ocen 5,0. Jeden ze stypendystów - Szymon Krzysztof Domżalski uczeń Techniku nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni osiągnął średnią ocen 6,0.

Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Stypendium wypłacane jest ze środków budżetu państwa.

zdjęciezdjęciezdjęcie

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 24.11.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:58