"Świadek Historii"

Treść archiwalna

Anna Gruszecka, Aleksandra Kudła, Lech Dymarski, Waldemar Handke, Sławomir Kmiecik, Janusz Pałubicki, ks. Śmierzchalski-Wachocz, ks. Jarosław Wąsowicz oraz prezesi Stowarzyszenia "Katyń" w Poznaniu, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska, Zarządu NSZZ "Solidarność" Region Wielkopolska i Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego 1939-1956 Oddział Wielkopolska - to laureaci I edycji nagrody "Świadek Historii". Gościem gali był wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.

- Pojedynczy człowiek może próbować odsuwać w niepamięć osobiste tragedie, jeśli ich wspomnienie jest nazbyt bolesne. Narodowi zapomnieć nie wolno żadnej poniesionej ofiary i żadnej postaci oprawcy, żadnego bohatera i żadnego dobroczyńcy. Zebrana, udokumentowana i rozpowszechniona wiedza jest podstawą dobrego wychowania przyszłych pokoleń do życia w wolnej Polsce - napisał wicewojewoda w listach gratulacyjnych, które wręczył podczas uroczystości.

Laureaci nagrody od lat angażują się w pracę na rzecz regionu oraz współpracują z poznańskim oddziałem IPN. „Świadek Historii” jest przyznawany osobom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii naszego kraju. Nagroda została ustanowiona 4 marca 2009 roku przez Prezesa IPN Janusza Kurtykę.

zdjęciezdjęciezdjęcie

Zdjęcia: IPN w Poznaniu

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 24.11.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:59