Szpital na Szwajcarskiej przyjmie pacjentów z koronawirusem

Treść archiwalna

Funkcję szpitala zakaźnego, do którego będą kierowani wszyscy pacjenci chorzy na COVID-19 z terenu województwa wielkopolskiego będzie pełnił Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym przy ulicy Szwajcarskiej 3 w Poznaniu. Zgodnie z poleceniem wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka do poniedziałku, 16 marca, wszyscy pacjenci tego szpitala zostaną przekazani do innych placówek, a przyjęcia planowe i doraźne wstrzymane. 

Na konferencji prasowej wojewoda złożył wyrazy współczucia rodzinie osoby, która zmarła dziś z powodu powikłań po zakażeniu wirusem. Poinformował również, że na terenie województwa zakażenie wirusem SARS-CoV-2 zostało potwierdzone u dwóch kolejnych osób, podnosząc ogólną liczbę zakażeń obecnie do czterech.

- Wyznaczenie jednego szpitala zakaźnego, który dotąd był szpitalem wielospecjalistycznym, zapewni kompleksową opiekę pacjentom, którzy oprócz choroby COVID-19 mają inne schorzenia czy urazy - mówił wojewoda, uzupełniając, że proces przekształcania będzie dokonywany etapowo tak, by zapewnić bezpieczeństwo pacjentom przenoszonym do innych szpitali w regionie. Już dziś potrojono liczbę łóżek, przygotowanych na przyjęcie pacjentów, a do poniedziałku do dyspozycji podejrzewanych i zakażonych wirusem SARS-CoV-2 przeznaczony będzie cały Szpital Miejski, czyli 406 łóżek w tym 40 stanowisk respiratorowych.

Dyrektor poznańskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz dodała, że współpraca placówek medycznych podczas przenoszenia pacjentów przebiega bardzo dobrze, a ponadto nadal funkcjonują oddziały zakaźne w szpitalach w Koninie i Kaliszu oraz szpitalu dziecięcym im. Karola Jonschera w Poznaniu.

Wojewoda Mikołajczyk poinformował o poddaniu kwarantannie pasażerów autobusu komunikacji międzynarodowej z Dortmundu, ponieważ jeden z nich w okolicach Poznania zgłosił złe samopoczucie. Decyzją służb medycznych i sanitarnych został on hospitalizowany na Oddziale Zakaźnym Szpitala Miejskiego w Poznaniu, z pobraniem prób w kierunku zarażenia koronawirusem, natomiast pozostałe osoby zostały przewiezione do miejsca czasowej kwarantanny, w którym będą przebywały przynajmniej do czasu uzyskania wyniku badania osoby chorej. Wojewoda dodał, że miejsca czasowej kwarantanny zostały przygotowane i zweryfikowane w każdym powiecie Wielkopolski.

Wojewoda podziękował za odpowiedzialną współpracę pracownikom instytucji samorządowych, inspekcji sanitarnej, lekarzom, pielęgniarkom oraz funkcjonariuszom i wszystkim służbom za zaangażowanie, odpowiedzialność i wspólną troskę o zminimalizowanie liczby zakażeń. Odnosząc się do trudności, które dotykają osób poddanych kwarantannie przypomniał wytyczne w sprawie udzielania im pomocy, przekazane jednostkom samorządu terytorialnego przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlenę Maląg.

Minister Maląg wskazała w nich konieczność wspólnego działania policji, straży miejskiej i gminnej, państwowej i ochotniczej straży pożarnej oraz pracowników ośrodków pomocy społecznej i rekomendowała szerokie wykorzystywanie kontaktu telefonicznego do zbierania informacji o osobie wymagającej pomocy, na przykład ustalenia, czy wymaga:

  • zabezpieczenia w formie posiłku lub produktów żywnościowych,
  • podjęcia interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w formie rozmowy telefonicznej,
  • przyznania usług opiekuńczych w trybie pilnym dla osób po leczeniu szpitalnym;
  • przekazywania informacji o podstawowych zasadach zapobiegania zakażeniu koronawirusem, w tym o konieczności ograniczenia aktywności poza terenem domów pomocy społecznej oraz innych jednostek, zapewniających całodobowy pobyt.

Wojewoda podkreślił, że podjęcie takich działań koordynujących przez jednostki samorządu terytorialnego umożliwi zorganizowanie pomocy dla osób objętych kwarantanną domową, które własnym staraniem, czy przy pomocy rodziny nie są w stanie sobie tej pomocy zapewnić.

Obecny na konferencji wojewódzki inspektor sanitarny dr Andrzej Trybusz podał, że obecnie w Wielkopolsce jest hospitalizowanych 28 osób z podejrzeniem koronawirusa i trwa badanie pobranych od nich próbek, natomiast 120 osób poddano kwarantannie, a 831 osób zostało objętych nadzorem epidemiologicznym. W celu ograniczenia do minimum kontaktów osób poddanych kwarantannie, do pobierania próbek został uruchomiony ambulans z wykwalifikowanym diagnostą. 

Autor: Roman Łukawski
Data utworzenia: 12.03.2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 26.04.2020 - 14:45