Umowy na przywracanie autobusowych połączeń zawarte

Treść archiwalna

Umowy na przywracanie autobusowych połączeń lokalnych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na rok 2020 oraz umowy drogowe w ramach Funduszu Dróg Samorządowych podpisał dziś z wielkopolskimi samorządowcami wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

- Mam świadomość, że w Wielkopolsce w wielu miejscach nadal można znaleźć tzw. "białe plamy", czyli miejsca pozbawione dostępu do komunikacji publicznej. Mówiąc wprost: albo masz samochód, albo musisz polegać na dobrej woli innych osób, które podwiozą do miasta, do lekarza, do sklepu. Ale to nie jest żaden wybór. I żadne rozwiązanie. Każdy z Państwa samorządowców zapewne potrafi wskazać w swojej lub sąsiedniej gminie takie miejsca. Dlatego robimy kolejny krok, by te białe plamy w 2020 roku choć w części zostały zniwelowane - mówił wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk podczas uroczystości podpisania porozumień.

Z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych dofinansowywane jest przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. W ramach FRPA zawarto dziś 19 umów (5 powiatowych, 14 gminnych). Dofinansowanie na 2020 rok objęło łącznie ponad 7 tys. km na 186 liniach. Wartość rządowego wsparcia wyniosła ponad 2 mln 200 tys. zł. Zgodnie z przepisami, dofinansowanie może dotyczyć linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy. Realizacja projektu pozwoli na likwidacje "wykluczenia komunikacyjnego". Dzięki FRPA mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

Dziś podpisano także kolejne umowy zawierane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Z tego Funduszu udzielane jest wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach powiatowych i gminnych. Umowy dofinansowania podpisało łącznie 6 samorządów (4 powiatowych i 2 gminne). W 2019 roku podpisane zostały 244 umowy na zadania gminne i powiatowe. Kwota dofinansowania, która zostanie wypłacona z Funduszu w 2019 r., wynikająca z 244 umów, to około 360 mln zł.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 23.12.2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 28.01.2020 - 09:45