Upowszechnianie modelu Centrum Usług Społecznych

Treść archiwalna

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się dziś konferencja poświęcona upowszechnianiu modelu Centrum Usług Społecznych. W spotkaniu skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego uczestniczyła minister rodziny pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera oraz wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.

- Spotkamy się tu w związku z niedawnymi zmianami ustawowymi, których inicjatorem był prezydent Andrzej Duda. Mowa o ustawie o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, która weszła w życie 1 stycznia 2020 roku - mówiła wicewojewoda inaugurując spotkanie. - Co warto podkreślić - centra nie będą skierowane wyłącznie do osób korzystających z pomocy społecznej. W centrach usług społecznych wsparcie socjalne dla rodzin w najtrudniejszej sytuacji będzie łączyć się ze wsparciem społecznym i usługami skierowanymi do ogółu mieszkańców. Zależy nam na działaniu kompleksowym - takim, które dla każdego mieszkańca będzie proste i czytelne, które ułatwi mu codzienne funkcjonowanie - akcentowała wicewojewoda Aneta Niestrawska.

Konferencję poprzedził briefing prasowy z udziałem między innymi minister rodziny pracy i polityki społecznej Marleny Maląg oraz wicewojewody Anety Niestrawskiej. - Centra usług społecznych mają być ważnym miejscem dla mieszkańców danego regionu. Mają służyć mieszkańcom, realizując więzi międzypokoleniowe - mówiła minister Maląg. Minister zaznaczyła też, że CUS to nowa inicjatywa prezydenta Andrzeja Dudy, która wymaga szerszego spojrzenia na politykę społeczną. Centra mogą łączyć potrzeby młodego pokolenia z potrzebami osób starszych.

Centra Usług Społecznych to nowe instytucje lokalnej polityki społecznej, które mają na celu rozwój i integrację usług społecznych organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym. W CUS wsparcie socjalne dla rodzin w najtrudniejszej sytuacji będzie łączyć się ze wsparciem społecznym i usługami skierowanymi do ogółu mieszkańców. Na uruchomienie 30 pilotażowych CUS-ów przeznaczono 100 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Nabór wniosków potrwa do końca marca 2020 br. Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) dostępnego na stronie www.sowa.efs.gov.pl.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 09.03.2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 23.04.2020 - 12:12