Uroczysta promocja aspirantów PSP

Treść archiwalna

Specjalną mszą świętą w intencji promowanych dziś absolwentów rozpoczęły się uroczystości wręczenia dyplomów 154 kadetom Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Na uroczystości obecny był wojewoda wielkopolski Piotr Florek, komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz oraz posłowie.

Przybyli goście pogratulowali wszystkim absolwentom osiągnięcia wysokich wyników egzaminu potwierdzającego ich wiedzę z zakresu technik pożarnictwa. Aspiranci podziękowali za dwa lata nauki, wspominali doświadczenia zeszłorocznej powodzi, w usuwaniu skutków której brali udział oraz oddali hołd zmarłym kolegom – Ryszardowi Pertmanowi i Michałowi Tomiakowi.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu jest dwuletnim policealnym studium zawodowym kształcącym techników pożarnictwa. Jest placówką posiadającą długoletnie tradycje sięgające lat 50. Do tej pory jej mury opuściło ponad 16 tysięcy wykwalifikowanych strażaków. Kandydaci zdobywają wiedzę w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzkiego, dorobku materialnego i kulturalnego społeczeństwa, organizowania i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Praktyczna nauka zawodu odbywa się na szkolnym poligonie pożarniczym, w wybranych jednostkach na terenie Poznania oraz całego kraju. Teraz świeżo upieczeni aspiranci będą zdobywać kolejne doświadczenia w macierzystych jednostkach.

zdjęciezdjęciezdjęcie

Zdjęcia: Archiwum SA PSP w Poznaniu

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 06.07.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:59