Uroczystość odsłonięcia pomnika płk. Józefa Byszewskiego

Treść archiwalna

Pomnik płk. Józefa Byszewskiego - uczestnika powstania listopadowego - wzniesiony po 1841 roku przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodawie odzyskał swój dawny blask. W uroczystym odsłonięciu odrestaurowanego monumentu wzięła udział wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.

Pomnik przy kościele w Kłodawie ufundowany został przez wdowę po pułkowniku, Franciszkę Byszewską. Prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone były na podstawie pozwolenia konserwatorskiego i uzgodnionego programu prac, przy udziale środków własnych Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodawie, środków finansowych wojewody wielkopolskiego, pozostających w dyspozycji wielkopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków w kwocie 30.000 zł oraz dofinansowania udzielonego przez Instytutu Pamięci Narodowej.

Józef Byszewski (1787-1841) urodził się w Krzewacie koło Kłodawy, kontynuował kawaleryjskie tradycje swego ojca Franciszka Byszewskiego majora kawalerii narodowej. Pułkownik brał udział w kampanii napoleońskiej (1806 - 1813). Za udział w walkach odznaczony został Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Od grudnia 1830 roku dowodził 1 Pułkiem Mazurów podczas powstania listopadowego. Oddział ten uczestniczył w kilkunastu potyczkach i bitwach powstańczych, m.in. pod Białołęką, Wawrem, Janowem i Kockiem. Ułani za swą dzielność otrzymali łącznie 16 krzyży złotych Orderu Virtuti Militari oraz 13 srebrnych. Jako uczestnik powstania listopadowego płk Józef Byszewski narażony był na represje carskie.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 30.11.2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 02.01.2020 - 08:10