W Poznaniu powstanie Szpitalny Oddział Ratunkowy za ponad 105 mln zł

Treść archiwalna

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński i dyrektor Krystyna Mackiewicz podpisali dziś umowę na budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o wartości ponad 105 mln zł. W wydarzeniu udział wzięli również: minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, wiceprzewodniczący sejmowej komisji zdrowia, poseł Tadeusz Dziuba oraz poseł Bartłomiej Wróblewski.

Inwestycja w Poznaniu obejmie budowę i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z całodobowym lądowiskiem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Obecnie izby przyjęć funkcjonują w różnych budynkach szpitala, natomiast realizacja projektu pozwoli na integrację SOR-u do jednej lokalizacji i rozwinięcie działalności, a także zwiększy bezpieczeństwo pacjentów i możliwości diagnostyczne.

Projekt obejmuje również optymalizację logistyki wewnętrznej w ramach szpitala, która umożliwi dostęp do infrastruktury szpitalnej adekwatnej do specyficznej sytuacji zdrowotnej danego pacjenta. - Powstanie nowoczesnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z pewnością przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów. To bardzo ważna inwestycja, dlatego dziś z budżetu państwa i funduszy unijnych przekazaliśmy na nią 15 mln złotych - powiedział wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. 

Środki przeznaczone na budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego służą szybkiemu i skutecznemu ratowaniu życia pacjentów, kiedy ze względu na stan zdrowia wymagają niezwłocznego podjęcia czynności diagnostycznych i leczenia. - Polskie miasta potrzebują nowoczesnych inwestycji w ochronę zdrowia. Cieszę się, że jednym z nich jest Poznań. Podniesienie standardów świadczonych usług medycznych ma nie tylko wpływ na wzrost jakości życia, ale też na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej całego regionu. To z kolei przekłada się na zmniejszenie bezrobocia i większe wpływy do budżetu - dodała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. 

Dobra organizacja pracy na SOR wymaga inwestycji, dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości wsparł ze środków zarządzanych przez Ministerstwo Zdrowia ponad sto projektów w tym obszarze. - Sytuacja na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych była przedmiotem dyskusji podczas prac sejmowej komisji zdrowia. Byliśmy zgodni co do tego, że Ministerstwo Zdrowia powinno poprawić ich funkcjonowanie i dlatego szczególnie cieszy podpisanie umowy na rozwój SOR w poznańskim szpitalu - stwierdził wiceprzewodniczący sejmowej komisji zdrowia Tadeusz Dziuba. 

W ramach inwestycji powstanie SOR, lądowisko dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także zostanie zakupiony następujący sprzęt: tomograf 16-rzędowy, aparat RTG stacjonarny, aparat RTG przewoźny, panele OIT (16 szt.) - zestaw skonfigurowany indywidualnie według potrzeb ulokowany na sali intensywnej terapii oraz pompy infuzyjne (36 szt.) - przyrząd medyczny stosowany do ciągłego lub cyklicznego, dokładnego dawkowania zadanego leku.

Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z Centrum Medycyny Ratunkowej i Interwencyjnej jako I etap organizacji Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego U.M. w Poznaniu kosztuje ponad 105 mln zł z czego dofinansowanie wynosi 15 mln zł. Realizacja inwestycji zakończy się 31 grudnia 2022 roku.

Autor: Sebastian Antczak
Data utworzenia: 25.07.2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 16.08.2019 - 07:30