W WUW o polityce społecznej

Treść archiwalna

O zadaniach i finansach wydziału Polityki Społecznej, zrealizowanych w 2009 oraz planach na rok 2010 omówił wicewojewoda Przemysław Pacia oraz dyrektor wydziału PS Maria Krupecka podczas spotkania z posłami i senatorami z Wielkopolski. Wicewojewoda podkreślał, że choć miniony rok nie był łatwy dla budżetu państwa, to jednak Wielkopolski Urząd Wojewódzki w pełni wywiązał się z wypłaty świadczeń.

- Polityka społeczna to nie tylko pomoc społeczna – to przede wszystkim wychodzenie naprzeciw potrzebom osób, które wymagają wyjątkowego wsparcia – mówiła dyrektor Maria Krupecka. Dofinansowywanie domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy czy programów rządowych to tylko część zadań realizowanych przez wydział polityki społecznej. Do mniej znanych, ale ciekawych inicjatyw podejmowanych przez wydział należą projekty w ramach przeciwdziałania AIDS czy wypełnianie zadań związanych z remontem oraz utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 15.02.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:59