Wicewojewoda na spotkaniu z inspektorami

Treść archiwalna

Zamiast - jak w poprzednich latach - organizować spotkanie opłatkowe w zaciszu gabinetu i za murami urzędu, wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia oraz kierownicy wojewódzkich służb, inspekcji i straży, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo regionu, składali życzenia świąteczne w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w gminie Dopiewo.

- W okresie zbliżających się świąt jeszcze częściej powinniśmy wykraczać poza relacje urząd - obywatel i znaleźć czas, by odwiedzać się nie tylko w sprawach służbowych, ale z czysto ludzką troską, by przekonać się z czym i jak wielu Wielkopolan radzi sobie na co dzień - powiedział
Przemysław Pacia.

Po tradycyjnym przełamaniu się opłatkiem i złożeniu życzeń prof. Michał Iwaszkiewicz, rektor Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu wygłosił wykład "Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa". Profesor zwrócił uwagę na największe zagrożenia np. ochrona ekonomicznych interesów państwa, walka z terroryzmem i z ruchami ekstremistycznymi. Podkreślił, jak ważna jest ochrona cyberprzestrzeni. Polska dysponuje jednym z najnowocześniejszych systemów ochrony przed cyberzagrożeniami.

Dyrektor DPS Ryszard Bartoszak zapoznał gości z działaniem placówki i oprowadził po jej obiektach. W Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach przebywa ok. 100 osób w podeszłym wieku często pozbawionych opieki rodzin. Ośrodek zapewnia im odpowiednie warunki socjalno-bytowe oraz terapeutyczne. Wicewojewoda, komendanci policji i straży pożarnej, kurator oświaty oraz szefowie wojewódzkich inspekcji złożyli podopiecznym życzenia, przekazali świąteczne podarunki oraz wpisali się do księgi pamiątkowej.

zdjęciezdjęciezdjęcie

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 15.12.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:59