Wicewojewoda podpisała umowy drogowe

Treść archiwalna

Wicewojewoda Aneta Niestrawska podpisała dziś dziewięć umów w ramach Fundusz Dróg Samorządowych. Kolejne środki trafią między innymi do powiatów ostrowskiego, kępińskiego, kościańskiego i pilskiego. Wśród gmin dofinansowanie otrzymały Rawicz, Pleszew, Białośliwie, Opatówek oraz Zaniemyśl.

Umowy zostały podpisane w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 15 mln zł. - Wojewoda wielkopolski do tej pory w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przekazał samorządom blisko 40 mln zł. Dziś podpisujemy kolejne umowy, których wartość wynosi blisko 15 mln zł. Środki otrzymają 4 powiaty i 5 gmin - mówiła wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.

Wśród największych beneficjentów były samorządy powiatowe, m.in. kępiński (2,9 mln zł), kościański (2,5 mln zł) i pilski (2,4 mln zł). Z kolei wśród gmin największe środki trafiły do Pleszewa (3,2 mln zł) czy gminy Rawicz (1,4 mln zł). Wicewojewoda podkreśliła również znaczenie Funduszu Dróg Samorządowych dla zrównoważonego rozwoju Wielkopolski.

- Gdy przejeżdżamy przez Wielkopolskę, to wiele zmian jest już widocznych, ale są i mniejsze oraz biedniejsze gminy, którym Fundusz Dróg Samorządowych umożliwił znaczne zmiany w infrastrukturze. Naszym celem jest wyrównywanie szans oraz prowadzenie polityki związanej ze zrównoważonym rozwojem regionów - sołectw, gmin i powiatów. Nie może być tak, że te biedniejsze gminy o gorszej infrastrukturze są odsuwane na boczny tor. Właśnie te gminy powinny mieć możliwość rozwoju i dążenia do standardów gmin bogatych - mówiła Aneta Niestrawska.

Fundusz Dróg Samorządowych ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego. 

Autor: Mateusz Domagała
Data utworzenia: 25.07.2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 16.08.2019 - 07:30