Wicewojewoda z wizytą w Ostrowie Wielkopolskim

Treść archiwalna

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg odwiedziła Ostrów Wielkopolski. Podczas spotkania ze starostą ostrowskim, prezydentem miasta oraz wójtami i burmistrzami z terenu powiatu, rozmawiała o przygotowaniach do realizacji sztandarowego programu rządu „Rodzina 500+”. - Będziemy starali się wspomóc Państwa w realizacji tego programu - zapewniała wicewojewoda samorządowców.

Jeszcze w marcu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbędzie się kolejne spotkanie szkoleniowe dla pracowników odpowiedzialnych za wypłatę świadczeń. Pierwsze transze środków na obsługę programu trafiły już na konta samorządów. Działa też w Urzędzie Wojewódzkim specjalna infolinia, gdzie można uzyskać informacje na temat programu oraz miejsc udzielania świadczeń.

Wszyscy włodarze gmin z powiatu ostrowskiego w rozmowach z wicewojewodą zadeklarowali podjęcie przygotowań organizacyjnych do wypłaty świadczeń. W samym Ostrowie wydanych zostanie około 6 tysięcy decyzji przyznających środki. Zadanie to zostało powierzone Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Również pozostałe gminy powiatu zadania to scedowały na ośrodki pomocy społecznej.

Goszcząc w Ostrowie Wielkopolskim wicewojewoda Marlena Maląg uczestniczyła także w przekazaniu obowiązków odchodzącego na emeryturę komendanta powiatowego straży pożarnej Andrzeja Morty, któremu podziękowała za ofiarne 25 lat służby na stanowisku komendanta.

Na zakończenie wicewojewoda wspólnie z władzami powiatu oraz parlamentarzystami uczestniczyła w spotkaniu z dyrektorem SP ZOZ w Ostrowie Wielkopolskim poświęconym planom inwestycyjnym szpitala na najbliższe lata. Wizytując szpital, wicewojewoda zapoznała się z efektem prac inwestycyjnych remontowanego oddziału internistycznego.

Wizytę w Ostrowie Wielkopolskim poprzedziło kurtuazyjne spotkanie wicewojewody z biskupem kaliskim Edwardem Janiakiem.

Wicewojewoda Marlena Maląg z biskupem kaliskim Edwardem Janiakiem.Spotkanie wicewojewody z samorządowcami powiatu ostrowskiego. Samorządowcy powiatu ostrowskiego pozują do wspólnego zdjęcia z wicewojewodą.Goście uroczystości słuchają przemówienia komendanta. Zdanie obowiązków nowemu dowódcy straży pożarnej.Wicewojewoda przemawia na uroczystości pożegnania komendanta PSP.   Wicewojewoda żegna komendanta powiatowego straży pożarnej Andrzeja Morty.Widok na budynek szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.Prezenacja sali na oddziale kardiologii.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 29.02.2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 22.03.2016 - 12:45