Wideokonferencja z wielkopolskimi samorządami

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk wziął udział w wideokonferencji poświęconej działaniom samorządów w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie Wielkopolski. W wideokonferencji wzięli udział samorządowcy z wielkopolskich powiatów i gmin. 

Podczas wideokonferencji wojewoda Łukasz Mikołajczyk podziękował samorządowcom za bieżące działania o charakterze prewencyjnym. Przypomniał także o apelu, który skierował do samorządowców w kontekście imprez masowych, zwracając uwagę na konieczność zakazywania organizacji imprez masowych oraz przeprowadzanie niektórych imprez masowych, zwłaszcza sportowych, bez udziału publiczności. Dziś wojewoda wielkopolski podjął decyzję o odwołaniu organizowanych w Kaliszu występów Rosyjskiego Klasycznego Baletu. Wydarzenie miało się odbyć dziś w kaliskiej hali "Arena".

Wojewoda wielkopolski polecił też wszystkim organom administracji rządowej oraz organom samorządu terytorialnego, w terminie od 10 marca br. do odwołania, nieorganizowanie przez szkoły i placówki oświatowe wszelkich wyjazdów zagranicznych i krajowych dla dzieci i młodzieży. Polecenie dotyczy również nieprzyjmowania przez szkoły zorganizowanych grup dzieci i młodzieży z zagranicy.

Wojewoda odniósł się również do działań samorządów, które zdecydowały o zamknięciu placówek oświatowych. - Informacje związane z działaniami samorządów w sprawie okresowego zamknięcia placówek oświatowych z powodu potencjalnego zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa przyjmuję ze zrozumieniem. Istotne jest także to, by organy prowadzące współpracowały w tym obszarze i konsultowały swoje decyzje z wielkopolskim kuratorem oświaty i inspektorem sanitarnym. Poza tym należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie szkół w odpowiednie środki higieniczne oraz przypominać uczniom o podstawowych zasadach higieny - mówił Łukasz Mikołajczyk.

Oprócz rekomendacji władz miasta Poznania w sprawie zamknięcia miejskich szkół, również władze Wągrowca i Puszczykowa poinformowały o zamiarze zamknięcia placówek oświatowych.

Autor: Mateusz Domagała
Data utworzenia: 10.03.2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 26.04.2020 - 14:45