Wielkie sprzątanie Cytadeli

Treść archiwalna

Jak co roku, wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia razem z uczniami poznańskich szkół wziął udział w organizowanej przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej Warta, społecznej akcji sprzątania grobów na poznańskiej Cytadeli. Celem kontynuowanego od kilku lat projektu jest upamiętnienie żołnierzy różnych narodowości poległych na frontach wojen, którzy spoczywają na stokach dawnego Fortu Winiary.

Na terenie Cytadeli znajdują się: dawny Cmentarz parafialny św. Wojciecha, Cmentarz Garnizonowy, wojenny Cmentarz Bohaterów Radzieckich, wojenny Cmentarz Wspólnoty Brytyjskiej, Cmentarz Bohaterów Polskich oraz relikty dawnego cmentarza tzw. starogarnizonowego, niemieckiego Cmentarza Honorowego (Ehrenfriedhof) oraz kwatera prawosławna tzw. Cmentarz Prawosławny.

zdjęciezdjęciezdjęcie

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 30.10.2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:58