Wielkopolska Debata o Edukacji

Treść archiwalna

Z udziałem blisko pół tysiąca przedstawicieli samorządów, kuratorium oświaty, nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców odbyła się w Poznaniu Wielkopolska Debata o Edukacji. Głosów uczestników wysłuchali minister edukacji narodowej Anna Zalewska oraz wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann i wicewojewoda Marlena Maląg.

W otwierającym spotkanie wystąpieniu, wojewoda zwrócił uwagę na konieczność wychowywania do bezpieczeństwa. - Cieszę się, że tak licznie odpowiedzieli państwo na zaproszenie do debaty o bezpieczeństwie w szkole. Szeroko pojęte bezpieczeństwo, które musimy zapewnić uczniom, zdaje się być jednym z najpilniejszych wyzwań szkoły. Ale żadna szkoła nie może i nie działa w pustej przestrzeni. Należy wspierać współczesną szkołę w zapewnianiu bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom - mówił wojewoda Hoffmann.

Minister Anna Zalewska powitała uczestników i zaprosiła do wspólnego dyskursu o kondycji edukacji, propozycjach usprawnień i rozwiązań, które usprawnią system oświaty. - To pierwsze tak szerokie konsultacje dotyczące edukacji. Każdy głos jest dla nas ważny, dlatego zbieramy je w całym kraju. Ogólnopolska debata zakończy się 27 czerwca w Toruniu, gdzie podsumujemy ten intensywny czas rozmów pod wspólnym hasłem „Uczeń - Rodzic - Nauczyciel. Dobra zmiana”.

Przez kolejne tygodnie w każdym z miast wojewódzkich odbywają się debaty w czterech tematach przewodnich: szkolnictwo specjalne, kształcenie zawodowe, finansowanie i bezpieczeństwo. To właśnie o tym ostatnim rozmawiano w Poznaniu. Jak podkreśliła minister edukacji narodowej, szkoła musi starać się zapewnić bezpieczeństwo na wielu poziomach a jako jedno z najbardziej istotnych, współczesnych zagrożeń wymieniła cyberprzemoc. Po wspólnej debacie, nauczyciele, dyrektorzy szkół i samorządowcy w dwóch grupach panelowych wymieniali się doświadczeniami na temat „Bezpieczeństwo w szkole - interwencja czy proces wychowawczy” oraz „Bariery realizacji wychowawczo-profilaktycznej funkcji szkoły - jak je pokonać”. Efekty pracy przekazane zostały zespołowi ekspertów w MEN.

Równolegle z konsultacjami w kraju, nad dobrą zmianą w edukacji pracuje 1840 ekspertów w 16 grupach tematycznych. Specjaliści - praktycy i teoretycy ze znaczącym doświadczeniem zawodowym - zajmują się między innymi kształceniem ogólnym i zawodowym, organizacją nadzoru pedagogicznego, nowym awansem zawodowym, systemem egzaminów zewnętrznych, doskonaleniem zawodowym nauczycieli czy finansowaniem zadań oświatowych w samorządach.

Ogólnopolską debatę o szkolnictwie można śledzić na stronie internetowej https://debataoswiatowa.men.gov.pl/, która umożliwia też przesyłanie własnych opinii dotyczących zmian w systemie oświaty, w szczególności koncepcji i kształtu podstawy programowej (formularz: https://debataoswiatowa.men.gov.pl/wyraz-opinie/).

Rejestracja uczestników debaty.Wicewojewoda wita gości debaty w Poznaniu.Wojewoda zabiera głos.Wojewoda mówi o bezpieczeństwie.Minister Zalewska zwraca się do zaproszonych gości. Uczestnicy debaty.Duży slajd bezpieczeństwo w szkole.Uczestnicy dyskusji panelowej.Kolejna dyskusja panelowa.

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 21.03.2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 14.04.2016 - 13:48