Wielkopolska onkologia

Treść archiwalna

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w podsumowaniu projektu - "Wielkopolska onkologia. Poprawa oraz dostosowanie diagnostyki i terapii nowotworów do trendów demograficzno-epidemiologicznych regionu z zapewnieniem optymalizacji postępowania i profilaktyki".

Realizatorem programu, dofinansowanego ze środków funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach programu PL07, jest Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Podstawowym celem programu było podniesienie jakości opieki onkologicznej i zwiększenie dostępności do świadczeń w Wielkopolsce poprzez połączenie działań inwestycyjnych (rozbudowy i modernizacji laboratoriów i pracowni oraz zakupu najnowocześniejszego sprzętu) z promocją zdrowia, szkoleniami i edukacją w zakresie diagnostyki i terapii chorób nowotworowych.

Program miał umożliwić pacjentom szybki i łatwy dostęp do szerokiej gamy pakietów badań, a także propagować zdrowy styl życia i wpłynąć na zwiększenie świadomości w zakresie profilaktyki nowotworów. Idea projektu opierała się też na budowaniu współpracy między lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej a specjalistami, z zaangażowaniem lekarzy rodzinnych w profilaktykę onkologiczną.

Logo projektu.

Autor: Joanna Klein
Data utworzenia: 23.03.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 10.04.2017 - 15:45