Wizyta delegacji z Brukseli

Treść archiwalna

Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska spotkała się dziś z goszczącą w Poznaniu delegacją specjalistów z Brukseli, którzy uczestniczą w studyjnej wizycie w ramach realizacji projektu "Praca formą powrotu do zdrowia - aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi".

Wizyta delegacji belgijskiej jest jednym z ostatnich elementów realizacji projektu zapisanego w Karcie I Programu Wykonawczego na lata 2017 - 2019 do umowy o współpracy zawartej między Rządem RP a Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii, Rządem Regionu Walonii i Komisją Wspólnotową Francuską Regionu Stołecznego Brukseli. Celem projektu jest między innymi wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy polskimi specjalistami i ich odpowiednikami w regionie Walonii.

Wizyta studyjna potrwa trzy dni. Podczas pobytu uczestnicy odwiedzą między innymi poznańskie środowiskowe domy samopomocy oraz organizacje pozarządowe, a także zakład aktywności zawodowej w Słupcy, gdzie zapoznają się z bieżącą działalnością jednostek wspierających osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi. Wizytę zakończy wspólne spotkanie przedstawicieli z Polski i Belgii, podczas którego wypracowane zostaną dalsze, spójne perspektywy wzajemnego działania.

Organizatorem wizyty jest Wydział Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 25.06.2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 17.07.2019 - 08:25