Wizyta ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisława Szweda

Treść archiwalna

Podczas dzisiejszego briefingu prasowego z wojewodą wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed zapowiedział swój dzisiejszy udział w Konwencie Powiatowych Urzędów Pracy. - Głównym celem spotkania z fachowcami jest przedyskutowanie projektowanych zmian na rynku pracy przygotowywanych przez rząd - mówił minister.

Zdaniem ministra, spotkanie w Wielkopolsce jest istotne ze względu na dobrą sytuację na rynku pracy w województwie. Przekazane przez szefów urzędów pracy uwagi i dobre praktyki mogą poprawić użyteczność tych służb w całym kraju. Jedną z aktualnych spraw, które zajmują uwagę pracodawców jest zatrudnianie cudzoziemców. Jak zapowiedział minister, rząd pracuje nad rozwiązaniami, które z jednej strony ułatwią zatrudnianie cudzoziemców, zwłaszcza w najbardziej chłonnych branżach, a z drugiej, dzięki współpracy Państwowej Inspekcji Pracy i straży granicznej, zapobiegną nadużyciom.

Minister zwrócił też uwagę na konieczność przedyskutowania w gronie specjalistów kierunków zmian związanych z projektowaną reformą systemu urzędów pracy. - Naszym celem jest zwiększenie skuteczności działania urzędów i dopasowanie ich pracy do obecnych wymagań rynku - mówił minister.

Konwent Powiatowych Urzędów Pracy, w którym biorą udział szefowie urzędów z wielkopolski i sąsiednich województw, połączony jest ze szkoleniem, podczas którego omówione zostaną między innymi nowe zasady zatrudniania cudzoziemców w ramach prac krótkookresowych i sezonowych, zmiany w zakresie ochrony danych osobowych oraz Krajowe Ramy Interoperacyjności.

Konferencja prasowa ministra i wojewody.Minister na Konwencie Powiatowych Urzędów Pracy.

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 30.09.2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 19.10.2016 - 12:45