Wizyta w DPS w Mielżynie

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wraz z posłami Witoldem Czarneckim i Zbigniewem Dolatą odwiedził Dom Pomocy Społecznej w Mielżynie. Placówkę prowadzą siostry dominikanki.

W mielżyńskim DPS mieszkają osoby niepełnosprawne intelektualnie w różnym wieku. Korzystają z wielu form rehabilitacji i terapii, między innymi z fizjoterapii, terapii zajęciowej i sali doświadczania świata. W placówce znajdują się pracownie i sale rehabilitacyjno-terapeutyczne, których celem jest poprawa stanu zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców, a także pomoc w twórczym przeżywaniu codzienności. Dominikanki prowadzą swoją działalność w Mielżynie od blisko 100 lat.

Wojewoda rozmawia z siostrą pracującą w ośrodku.Wojewoda wspólnie z siostrą zakonną idzie korytarzem. Obok są towarzyszący mu posłowie. Zbliżenie na ścianę korytarza na którym wiszą obrazy.Wojewoda pochyla się nad dzieckiem w zielonym wózku.Sala rehabilitacyjna. Wojewoda przygląda się ćwiczącej osobie. Wojewoda zwiedza salę teatralną. Pracownia plastyczna, w której są półki z pracami podopiecznych: kartki, kolorowe pudełka, figurki, zdjęcia.

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 20.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 11.12.2017 - 14:35