Wizyta wicewojewody w powiecie ostrowskim

Treść archiwalna

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg odwiedziła Ostrów Wielkopolski. Spotkała się między innymi z uczestnikami VIII Regionalnej Konferencji Neonatologicznej, zorganizowanej pod honorowym patronatem Starosty Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. Neonatolodzy, położne i pracownicy służby zdrowia debatowali o kluczowych zagadnieniach związanych z resuscytacją noworodków czy prawidłowym prowadzeniem ciąży.

Tego samego dnia, w auli ostrowskiego Zespołu Szkół Technicznych wicewojewoda Marlena Maląg wzięła udział w podsumowaniu okręgowych eliminacji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Jak podkreślała wicewojewoda, olimpiady tego rodzaju rozwijają pasje, umiejętność samokształcenia i dają szanse na dalszą nauką na najlepszych uczelniach. Podczas uroczystości wicewojewoda wręczyła Medale za Długoletnią Służbę wyróżnionym pracownikom stowarzyszenia Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości.

Od lat Dom Pomocy Społecznej w Psarach organizuje w maju festyn - Święto Konwalii. W tym roku jego uczestników odwiedziła też wicewojewoda Marlena Maląg. Celem konkursów i licznych atrakcji plenerowych jest integracja lokalnej społeczności.

Na zakończenie wizyty, wicewojewoda wzięła udział w uroczystej gali w Gutowie, podczas której wręczone zostały „Sportowe Wawrzyny” - nagrody Starosty Ostrowskiego dla ludzi sportu z terenu powiatu ostrowskiego. Wyróżnieni to nestorzy ostrowskiego sportu, trenerzy, działacze i sportowcy.

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 20.05.2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 20.06.2016 - 15:35