Wnioski inwestycyjne dla szpitali

Treść archiwalna

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wręczyła dziś opinie o celowości inwestycji dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu oraz SP ZOZ w Kępnie.

Wnioski zostały złożone w systemie IOWISZ – Instrumencie Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. Głównym celem systemu jest uporządkowanie inwestycji w ochronie zdrowia, a także wypracowanie racjonalnego i efektywnego systemu wydatkowania środków publicznych. System IOWISZ jest wykorzystywany przez wojewodów przy wydawaniu opinii o celowości inwestycji i pozwala na otrzymanie pozytywnych ocen tylko przez projekty pożądane z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia, tj. przede wszystkim zgodne z priorytetami zdrowotnymi.

Pozyskane środki mają posłużyć szpitalowi w Ostrowie Wielkopolskim na wykonanie robót budowlanych, instalacji wind towarowo-osobowych oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej celem przeniesienia istniejących oddziałów Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci do pomieszczeń w nowo wybudowanym skrzydle Szpitala. Szpital w Kaliszu planuje z kolei zakup aparatury medycznej, a SP ZOZ w Kępnie zamierza kontynuować rozbudowę bloku operacyjnego wraz z zapleczem w celu przeniesienia bloku operacyjnego do nowej części szpitala.

Do 25 maja br. do wojewody wielkopolskiego zostały skierowane w systemie IOWISZ 72 wnioski o wydanie opinii o celowości inwestycji. 12 wniosków rozpatrzono pozytywnie. Ogółem wartość złożonych wniosków IOWISZ - wynosi 663,5 mln zł. Szacunkowa łączna wartość zadań planowanych do realizacji w służbie zdrowia pozytywnie zaopiniowanych przez wojewodę wielkopolskiego wynosi ponad 124 mln zł.

Wicewojewoda odpowiada na pytania dziennikarzy.Wicewojewoda wręcza wnioski inwestycyjne dla szpitali.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 26.05.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 12.06.2017 - 12:30