Wojewoda spotkał się z protestującymi ratownikami

Treść archiwalna

Dziś z protestującymi ratownikami medycznymi spotkał się wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Podczas spotkania omówiono postulaty ratowników. Wojewoda, odnosząc się do poruszanych problemów środowiska, przedstawił zapowiedź realizowanych przez rząd zmian w ustawie, które mają na celu upaństwowienie tej grupy zawodowej.

W trakcie dyskusji uzgodniono potrzebę racjonalizacji wydatkowania środków na państwowe ratownictwo medyczne. Wojewoda zaprosił ratowników do kontynuacji dalszych rozmów w tej sprawie. Jeszcze w lipcu odbędzie się kolejne spotkanie, na którym uszczegóławiane będą poruszane zagadnienia.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 30.06.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 28.07.2017 - 10:00