Wojewoda spotkał się z Radą Rodziny

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk uczestniczył w spotkaniu Rady Rodziny, której przewodniczy wicewojewoda Aneta Niestrawska. - Bardzo się cieszę, że dziś możemy się spotkać. Rodzina jest dla mnie najważniejsza oraz jej społeczne wartości. Jestem przekonany, że Wielkopolska stanie się pionierem w działaniach polityki prorodzinnej - powiedział wojewoda.  

Podczas spotkania omówiono bieżące tematy oraz zaplanowana została strategia działania rady na przyszły rok. Przedstawiono także analizę wniosków gmin przysłanych na konkurs „Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie” w roku 2019, którego celem jest wybór wyróżniających się działań oraz inicjatyw prorodzinnych. Dotychczasowymi laureatami byli: Środa Wielkopolska, Ostrów Wielkopolski, Wągrowiec, Gniezno, Leszno, Śrem, Opatówek, Łęka Opatowska oraz Gołańcz. Organizatorem konkursu jest wojewoda wielkopolski.

Głównym zadaniem Rady Rodziny jest zgłaszanie propozycji działań prorodzinnych dla województwa wielkopolskiego, jak i tworzenie rekomendacji dla samorządów w zakresie polityki prorodzinnej, która wpisuje się w szerszą perspektywę polityki demograficznej.

Obszarem, na który rada chce położyć szczególny nacisk, jest kontynuacja polityki prorodzinnej ze względu na wartość społeczną rodziny, która wychowuje, kształtuje postawy społeczne oraz dba o system wartości i wyznacza postawy życiowe i wzorce.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 09.12.2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 08.01.2020 - 08:55