Wojewoda upamiętnił zasłużonych Wielkopolan

Treść archiwalna

Tradycyjnie już, w przededniu Wszystkich Świętych, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann oddał hołd zasłużonym Wielkopolanom spoczywającym na poznańskich nekropoliach.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg złożyła wiązanki kwiatów między innymi na grobach Wojciecha Trąmpczyńskiego, Stanisława Taczaka, Cyryla Ratajskiego, Hipolita Cegielskiego, Przemysława Bystrzyckiego, Witolda Celichowskiego, Stanisława Mikołajczyka oraz pod pomnikiem Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka.

Kwiaty złożono również na mogiłach Władysława Orlicza, Teodora Anioła i Romka Strzałkowskiego, którzy spoczywają na poznańskim Junikowie, a także w kwaterze, w której spoczął Franciszek Ratajczak.

Tablica z napisem cmentarz zasłużonych wielkopolan.Wicewojewoda składa kwiaty na grobie Wojciecha Trąmpczyńskiego.Wicewojewoda stoi przed grobem Tadeusza Rugego.Wicewojewoda składa kwiaty na grobie Stanisława Taczaka.Wicewojewoda stoi przed grobem rodziny Ratajskich.Kwiaty na grobie profesora Lecha Trzeciakowskiego.Kwiaty na grobie Jarogniewa Drwęskiego.Kwiaty pod pomnikiem Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka.Kwiaty na grobie Przemysława Bystrzyckiego.Wicewojewoda stoi przed grobem Hipolita Cegielskiego.Wicewojewoda składa kwiaty na grobie Stanisława Mikołajczyka. Kwiaty na grobie Witolda Celichowskiego. Wicewojewoda stoi przed grobem rodziny Sławskich.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 31.10.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 21.11.2017 - 08:40