Wojewoda ze starostami o walce z koronawirusem

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk omówił dziś podczas wideokonferencji ze starostami sytuację epidemiologiczną województwa oraz najważniejsze kwestie związane z działaniami samorządów w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie Wielkopolski.

Z raportu sytuacyjnego przedstawionego przez wojewódzkiego inspektora sanitarnego Andrzeja Trybusza wynika, że baza laboratoryjna wykonująca testy w kierunku koronawirusa systematycznie się poszerza. - Od przyszłego tygodnia będziemy współpracowali z kolejnym instytutem Polskiej Akademii Nauk, Instytutem Genetyki Człowieka - poinformował Trybusz. Bardzo mocno rozwinęło swoją działalność laboratorium Uniwersytetu Medycznego, ale także coraz więcej badań wykonywanych jest w szpitalu jednoimiennym w Poznaniu - dodał. Badania są także prowadzone w laboratoriach Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Szpitalu Klinicznym przy ul. Długiej oraz w uruchomionej od wczoraj jednostce Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Planowane jest także rozpoczęcie badań przez Wielkopolskie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Do tej pory, od 3 marca, wykonano 2112 badań. Wczoraj przebadano 397 prób na obecność koronawirusa, a testy do tych badań, jak zaznaczył wojewódzki inspektor sanitarny, są zabezpieczone.

Wojewoda podczas rozmów ze starostami odniósł się do spraw związanych ze zamykaniem targowisk. Podkreślił, że wojewódzki inspektor sanitarny wydał zalecenia, a wczoraj przesłał szczegółowe wytyczne. Na ich podstawie samorządy wspólnie z powiatowymi inspektorami mają o tym decydować. Wojewoda zachęcił samorządowców do współpracy w zakresie poszerzenia taboru laboratoryjnych zespołów wyjazdowych, tzw. "wymazówek". Jak zaznaczył, mimo dużej ilości - 10 pojazdów w województwie, warto poszerzyć zakres tych świadczeń.

Jednym z tematów rozmów była także kwestia działalności oraz wsparcia jednostek pomocy społecznej.

Do wielkopolskich gmin przekazano przesłane przez MRPiPS procedury i instrukcje dotyczące wsparcia osób w kryzysie bezdomności. Informacje te przesłane zostały również na adresy podmiotów udzielających wsparcia osobom bezdomnym. W przypadku środków ochrony osobistej, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w ubiegłym tygodniu zebrał zapotrzebowanie z jednostek organizacyjnych. Obecnie czynione są działania w celu ich pozyskania.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 27.03.2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 26.04.2020 - 14:45