Wojewoda złożył wpis w księdze kondolencyjnej

Treść archiwalna

W Konsulacie Honorowym Republiki Czeskiej w Poznaniu wojewoda wielkopolski Piotr Florek złożył wpis w księdze kondolencyjnej wystawionej po śmierci Vaclava Havla.

Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci wybitnego męża stanu Vaclava Havla.
Ten wyjątkowy intelektualista o niezwykłej wrażliwości zapamiętany zostanie
jako ambasador wolności, solidarności i prawdy.

Vaclav Havel był człowiekiem, który w ludziach i społeczeństwie budził świadomość
niepodległości i odpowiedzialności za kreowanie własnej historii.

Jego działalność niepodległościowa i polityczna, jego twórczość literacka
i umiejętność integrowania Czechów, Polaków, Europejczyków
wokół wspólnych, głęboko humanistycznych idei
na zawsze zmieniły oblicze współczesnego świata – napisał wojewoda w księdze.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 23.12.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:59