Wojewódzka Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych

Treść archiwalna

Wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia wziął udział w inauguracyjnym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zgodnie z zapisami ustawy kompetencyjnej od 1 sierpnia 2009 roku wykonywanie zadań integrujących środowiska kombatanckiego i koordynacja ich działań wojewoda przekazał samorządowi województwa.

Skupiająca członków organizacji kombatanckich rada, która podczas pierwszego posiedzenia wybrała prezydium i przewodniczącego, będzie współpracować z zarządem województwa.

zdjęcie

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 28.01.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:59