Wręczenie Krzyży Wolności i Solidarności

Treść archiwalna

- Jesteśmy zobowiązani spłacić dług wobec osób, którym zawdzięczamy niepodległość - mówił podczas ceremonii wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności prezes Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz Kamiński. Wspólnie z wicewojewodą wielkopolskim Marleną Maląg uhonorowali dziś wysokimi odznaczeniami państwowymi działaczy podziemia niepodległościowego z Poznania i regionu. Wicewojewoda zwróciła uwagę na zasługi odznaczonych oraz oddanie, z jakim działali w opozycji antykomunistycznej. - Nie byłoby nas w tym miejscu, gdyby nie Państwa poświęcenie. Należy się Wam za to uznanie i szacunek - mówiła.

Na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostali: Krzysztof Dobrecki, Leszek Jędras, Krzysztof Heliodor Krygier, Stanisław Henryk Krygier, Bronisław Lachowicz, Anka Karolina Martynów, Dorota Teresa Ogłozińska, Andrzej Ogłoziński, Zofia Orłowska, Jerzy Kazimierz Pomin, Zbigniew Rutkowski, Krzysztof Skowera, Mirosław Jerzy Szychta, Szymon Jan Wieczorek oraz Julian Jerzy Zydorek.

Krzyże Wolności i Solidarności to państwowe odznaczenie cywilne, nadawane działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej w PRL. Zostało ustanowione w 2010 roku. Po raz pierwszy Krzyż został nadany w czerwcu 2011 przy okazji obchodów 35. rocznicy wydarzeń radomskich.

Dyrektor oddziału IPN w Poznaniu wita gości. Goście słuchają wystąpienia dr. Rafała Reczka.Prezes IPN-u wręcza Krzyż Wolności i Solidarności Krzysztofowi Dobreckiemu.Wicewojewoda gratuluje przyznania odznaczenia Krzysztofowi Krygierowi.Wicewojewoda gratuluje przyznania odznaczenia Stanisławowi Krygierowi.Prezes IPN-u wręcza Krzyż Wolności i Solidarności Bronisławowi Lachowiczowi.Prezes IPN-u wręcza Krzyż Wolności i Solidarności Annie Martynów.Prezes IPN-u wręcza Krzyż Wolności i Solidarności Dorocie Ogłozińskiej.Prezes IPN-u wręcza Krzyż Wolności i Solidarności Andrzejowi Ogłozińskiemu.Prezes IPN-u wręcza Krzyż Wolności i Solidarności Zofii Orłowskiej.Prezes IPN-u wręcza Krzyż Wolności i Solidarności Jerzemu Pominowi.Prezes IPN-u wręcza Krzyż Wolności i Solidarności Zbigniewowi Rutkowskiemu.Prezes IPN-u wręcza Krzyż Wolności i Solidarności Mirosławowi Szychcie.Prezes IPN-u wręcza Krzyż Wolności i Solidarności Szymonowi Wieczorkowi.Prezes IPN-u wręcza Krzyż Wolności i Solidarności Julianowi Zydorkowi.Przemówienie Prezesa IPN-u dr. Łukasza Kamińskiego.Wicewojewoda oraz odznaczone osoby słuchają wystąpienia Prezesa IPN-u.Wicewojewoda przemawia.W imieniu odznaczonych głos zabiera Bronisław Lachowicz.Pamiątkowe zdjęcie odznaczonych z Prezesem IPN-u i wicewojewodą.

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 19.02.2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 22.03.2016 - 12:42